BONY KROK PO KROKU

BONY KROK PO KROKU


Rekrutacja do projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku i jest prowadzona w sposób ciągły  aż do wyczerpania puli wolnych miejsc w projekcie, z zachowaniem dostępnych limitów.

Poza kolejnością zgłoszeń będą przyjmowani uczestnicy projektu 2.2 POWER. (weryfikacja zamówienia na bony, przyznanie stosownych limitów bonów, zawarcie umowy dofinansowania i przekazanie bonów będzie przeprowadzone poza kolejnością).


Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem bonów szkoleniowych dla pracowników wypełnia formularz zgłoszeniowy, który zostanie mu udostępniony po zalogowaniu się do systemu (elektroniczny system bonowy -  Internet Mennica System 1.0 (IMS 1.0). Kompletny formularz zgłoszeniowy wysyłany jest zgodnie z instrukcją jego wypełniania.


Wnioskodawca otrzymuje drogą elektroniczną informację o wyniku weryfikacji zgłoszenia i dalszym postępowaniu w celu podpisania umowy.


Po podpisaniu umowy z Łódzkim Domem Biznesu, przedsiębiorca zobowiązany jest do wpłaty wkładu własnego niezbędnego do realizacji bonu szkoleniowego. Po podpisaniu Umowy wsparcia oraz wniesieniu wkładu własnego w wymaganej wysokości, Przedsiębiorcy zostaje nadany Indywidualny Numer Identyfikacji tj. ID wsparcia Przedsiębiorcy który jest wykorzystywany przez Przedsiębiorcę w BUR do wyboru usługi rozwojowej.
Przedsiębiorca otrzymuje bony rozwojowe, które przekazuje do wykorzystania swoim pracownikom na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji, które dostępne są wyłącznie za pośrednictwem strony bazy usług rozwojowych - BUR      

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia konta uczestnika instytucjonalnego w BUR, na stronie : www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


Pracownik jest zobowiązany do założenia konta Uczestnika indywidualnego oraz wystąpienia z wnioskiem o przypisanie do profilu instytucjonalnego Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może zapisać się na usługę w BUR dopiero po uzyskaniu informacji o przyznanych bonach rozwojowych.

W celu zapisania się na wybraną usługę Przedsiębiorca wybiera w BUR, w Formularzu zgłoszenia na usługę podając swój indywidualny numer ID wsparcia.

Usługa rozwojowa musi zostać zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi w BUR.

Ostatnim etapem realizacji bonów jest ich rozliczenie przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorcy z Łódzkim Domem Biznesu.

Zamawiane bony mają określoną datę ważności związaną z cyklem rozliczania bonów. Przedsiębiorca w danym cyklu będzie mógł zwrócić niewykorzystane bony w określonym w umowie terminie.  ŁDB w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć okres ważności bonów na pisemny wniosek Przedsiębiorcy .

Po zakończeniu usługi rozwojowej Podmiot  Świadczący  Usługę  Rozwojową (PŚUR) dokonuje  rozliczenia usługi za pośrednictwem elektronicznego System Rozliczania Usług Rozwojowych na stronie www.pracowniktwojskarb.pl
Rozliczenie bonów dokonywane jest do wysokości kosztów rzeczywistych usługi i do wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej tj. 60 zł za godzinę usługi szkoleniowej, 120 zł za godzinę usługi doradczej, 20 zł za godzinę studiów podyplomowych.


Usługa rozwojowa podlega rozliczeniu jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a)    zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
b)    wydatek został prawidłowo udokumentowany i rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej,
c)    usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami w Karcie Usługi w BUR,
d)    uczestnicy usługi rozwojowej wzięli w niej udział w wymiarze minimum 80% czasu realizacji usługi,
e)    usługa zakończyła się wypełnieniem ankiet oceniających usługę rozwojową w BUR,
w terminie do 7 dni po zakończeniu usługi rozwojowej, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,


Wyszukiwarka

Aktualności

mennica usług szkoleniowych

16.04.2019

OD JUTRA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O BONY ROZWOJOWE

Już jutro w godzinach porannych otwieramy szósty nabór. Wnioski możecie składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej, więcej szczegółów już jutro.Nasi konsultanci pozostają do Waszej pełnej dyspozycji pod numerami:+48 798 789 500; +48 573 444 042; +48 573 444 040; + 48 573 444 046 oraz adresem mailowym: info@pracowniktwojskarb.pl

Czytaj więcej...
mennica usług szkoleniowych

04.04.2019

SPOTKANIE KONSULTACYJNO- DORADCZE W ZGIERZU

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa łódzkiegodo obecności na spotkaniu zorganizowanym przez Łódzki Dom Biznesu, będą mieli doskonałą okazję aby z pomocą konsultantów Łódzkiego Domu Biznesu poznać sposoby dodatkowego zewnętrznego finansowania swoich planów.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego mennica usług szkoleniowych

04.04.2019

AKADEMICKIE TARGI PRACY

Akademickie Targi Pracy to jednodniowe spotkanie firm, które przedstawią aktualne oferty pracy. Już 10 kwietnia br. będzie można dowiedzieć się czym jest projekt Pracownik Twój Skarb,Konsultanci Łódzkiego Domu Biznesu:• pomagają przy wypełnianiu zgłoszenia składanego w specjalnie dedykowanym do tego celu systemie informatycznym,• pomagają także w określaniu celów i potrzeb rozwojowych, • procedują przygotowanie umów wsparcia,• współpraca nawiązywana jest ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami publicznymi i biznesowymi.Serdecznie Zapraszamy!!!

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

04.04.2019

TARGI PRACY I ROZWOJU ZAWODOWEGO JUŻ 9 KWIETNIA

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska już 9 kwietnia br. W programie przewidziano prezentację firm i propozycji ofert pracy, . Indywidualne porady doradców zawodowych, coachów, psychologów oraz porady specjalistów w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników.Zapraszamy.

Czytaj więcej...
baza usług rozwojowych dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z województwa łódzkiego

02.04.2019

MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Pracownik Twój Skarb podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa w Województwie ŁódzkimProjekt uświadamia, że każde szkolenie przynosi korzyści pracownikom i jednocześnie firmie, która ich deleguje💎 Szczególnie cenne są warsztaty powiązane tematycznie z wykonywanymi przez podwładnych obowiązkami, na przykład kursy związane z technikami sprzedaży, obsługą klienta czy prowadzeniem negocjacji👜💊 Dla pracownika każde szkolenie jest sygnałem ze strony firmy, że dba ona o niego, oferując mu poszerzanie umiejętności i zdobycie kolejnych kwalifikacji💰💻Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu w Magazynie MŚP Bizneshttps://mspmag.pl/artykul/jak-byc-lepszym-pracodawca-projekt-pracownik-twoj-skarb?fbclid=IwAR2LS9raNqjKPy0AIDg_yxl6STsdVvNZSgvPAcVDMBw559q4uU7nK06F360

Czytaj więcej...
bur bony szkoleniowe mennica usług szkoleniowych

27.03.2019

Pracownik twój skarb - film instruktażowy

Zachęcamy do skorzystania z naszej cyklicznej oferty iI do osobistego kontaktu z konsultantami Łódzkiego Domu Biznesu.Za pośrednictwem systemu informatycznego zainstalowanego na platformie  www.pracowniktwojskarb.pl firmy z terenów województwa łódzkiego mogą uzyskać DOFINANSOWANIE DO 80 % wartości szkoleń. Z bonów na szkolenia czy usługi doradcze mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Konsultanci Łódzkiego Domu Biznesu:• pomagają przy wypełnianiu zgłoszenia składanego w specjalnie dedykowanym do tego celu systemie         informatycznym,• pomagają także w określaniu celów i potrzeb rozwojowych, • procedują przygotowanie umów wsparcia,• organizują grupowe oraz indywidualne spotkania doradcze i konsultacyjne na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego a współpraca w tym względzie nawiązywana jest ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami publicznymi i biznesowymi.zachęcamy do subskrybowania naszego kanału :)

Czytaj więcej...